Welkom!
Fijn dat u mijn website bezoekt. 

Als u op zoek bent naar een ervaren interim-manager, een woordvoerder/mediastrateeg of een strategisch adviseur op het gebied van communicatie & bestuursadvisering, dan bent u aan het juiste adres.

Als interimmer houd ik mij - naast tijdelijke invulling van een functie of vervanging tijdens ziekte of zwangerschapsverlof - bezig met veranderopgaven, herpositioneringsvraagstukken van organisaties 
en personen, het vertalen van organisatiedoelstellingen naar strategische communicatie, een communicatieafdeling van A naar B brengen en het introduceren van integrale advisering. Het strategisch adviseren over en implementeren van plannen hoort daar uiteraard bij. Tevens kan ik deze vraagstukken ook als strategisch adviseur uitvoeren, maar dan zonder lijn- of management verantwoordelijkheden. 

Ook ken ik als woordvoerder/mediastrateeg het klappen van de zweep om onder hoge media/externe druk te moeten werken. Bovendien ben ik verantwoordelijk geweest voor crisiscommunicatie in diverse situaties.

Bij mijn opdrachten kijk ik al lang niet meer naar communicatie alleen. Ik adviseer ook over de gevolgen voor:
andere organisatieonderdelen binnen een organisatie;
onderlinge verhoudingen in een raad van bestuur / directieraad en voor de organisatiestructuur;
de individuele medewerker.

Ik ben specialist in:
ontwikkelen en uitvoeren van de communicatiestrategie;
bestuursadvisering;
het gebruik van mijn politieke antenne.

Echter het combineren van de drie hier bovenstaande specialismen levert de grootste toegevoegde waarde op.

Als u met een vraag zit op één van de bovengenoemde terreinen dan kan ik u helpen, adviseren en actie ondernemen. Ik heb een jarenlange ervaring in een politiek-bestuurlijke complexe wereld en in een commerciële omgeving. In de laatste tien jaar heb ik leidinggegeven aan middelgrote afdelingen en aan diverse veranderprocessen. Ook heb ik organisaties als adviseur geadviseerd over het herinrichten van een communicatieafdeling of over een herpositionering van een topstructuur. 

Met open vizier, een planmatige en pragmatische aanpak kan ik u van dienst zijn. En dat met oog voor de gevolgen voor andere organisatieonderdelen en verhoudingen in de organisatiestructuur. 

Ik luister goed naar uw verhaal en vraag fiks door, waardoor ik tot de kern van het vraagstuk kan doordringen en met oplossingen kom. Ook ben ik een goed klankbord voor raden van bestuur, directieraden, managementteams, collega’s en medewerkers. Door zo met elkaar in gesprek te zijn komt er verbinding tot stand. En alleen zo kun je tot resultaten komen.

Kijk verder op deze site en als u vragen heeft, dan sta ik u graag persoonlijk te woord!